1. Pacjentem” Kliniki Ziemlewski” może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej zgodzie na zabieg oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego  zabiegu, będącego w ofercie Kliniki. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Klinik jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego. Konsultacji lekarskie i kosmetologiczne osób niepełnoletnich, odbywają się w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 2. W przypadku  problemów zdrowotnych , będących przeciwwskazaniem do zabiegu należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty, w którym lekarz wyraża zgodę  na przeprowadzenie zabiegu.

 3. Podczas wykonywania  zabiegu, należy niezwłocznie informować  lekarza/ kosmetologa o niepokojących odczuciach związanych z przeprowadzanym zabiegiem.

 4. Pacjent Kliniki korzysta z zabiegów będących w ofercie gabinetu  na własną odpowiedzialność. Roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, mogą być składane przez pacjenta w przypadkach uzasadnionych tzn. gdy  zostały spowodowane przez Klinikę lub jego personel w sposób zawiniony.

 5. Z zabiegów mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet na pakiet zabiegowy oraz te, które dokonały jednorazowej opłaty za  zabieg,  w recepcji  Kliniki.

 6. Wykupiony karnet zabiegowy jest ważny przez 6 miesięcy od daty pierwszego zabiegu, na który zapisał się Pacjent.

 7. Przedłużenie  ważności karnetu jest możliwe w przypadkach uzasadnionych/ pacjent jest zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia ( telefonicznego lub osobistego) u Menagera Oddział czasu, w jakim nie będzie mógł korzystać z usług Kliniki.

 8.  W przypadku braku możliwości skorzystania z  zarezerwowanego zabiegu, swoją nieobecność należy zgłosić w dzień poprzedzający zabieg.

 9. Zabiegi oraz konsultacje nieodwołane traktowane są jako odbyte i odpisywane zostaną z zakupionego pakietu zabiegowego .

 10. Kliniki Ziemlewski zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu lub konsultacji w uzasadnionych przypadkach.

 

Regulamin realizacji voucherów wartościowych

 1. Voucher Wartościowy- to bon zakupiony na zabiegi kosmetyczne lub zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w Kliniki Ziemlewski na określoną kwotę.

 2. Voucher   zostaje zakupiony przez przez Klienta zwanego dalej Zamawiającym dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowanym.

 3. Bon upoważnia do skorzystania/ zakupu z zabiegów kosmetycznych, zabiegów medycznych lub kosmetyków w gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.

 4. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.

 5. Bon upominkowy ważny jest 6 miesiące od daty wystawienia. Wystawienie bonu opatrzone jest datą, pieczątką gabinetu i podpisem.

 6. Aby korzystać z posiadanego bonu upominkowego należy go wcześniej okazać.

 7. Bon/wygrana w konkursie, nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

 8. Jeśli wartość wybranego zabiegu kosmetycznego, zabiegu z medycyny estetycznej lub kosmetyku jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może dokupić inny zabieg lub kosmetyk  dopłacając stosowną różnicę.

 9. W przypadku jeśli wartość zabiegu lub kosmetyku przewyższa wartość bonu upominkowego,  osoba Obdarowana dopłaca zobowiązana jest dopłacić różnicę.

 10. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

Regulamin Promocji w gabinecie

 1. Gabinet „Kliniki Ziemlewski” zastrzega sobie prawo do odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

 2. Odwołanie lub zmiana nie dotyczy wykupionych promocji w okresie ich ważności.

 3. Promocje prowadzone równocześnie nie łączą  się a Pacjent ma prawo korzystać z promocji, która jest dla niego najbardziej  korzystna.

 4. Promocje są określone czasowo i ich obniżona cena obowiązuje jedynie podczas ich trwania.

 5. Jeśli Pacjent chciałby skorzystać z ceny promocyjnej podczas kolejnych zabiegów może wykupić dowolną ilość i wykorzystać  w późniejszym czasie.

 6. W przypadku wykupienia kilku zabiegów w promocyjnej cenie Pacjent zobowiązany jest dokonać jednorazowej wpłaty za wybraną usługę.

 

Umów się na wizytę

Warszawa
+48 602 437 337

Wrocław
+48 502 263 133

Łódź
+48 506 235 425

Poznań
+48 796 100 825

Ginekologia Estetyczna
+48 793 760 300

 

Nasze Kliniki

poniedziałek - piątek   11:00-19:00

 • Warszawa ul. Piękna 24/26 a lok. 27 (V piętro), tel. +48 602 437 337 
 • Wrocław ul. Moniuszki 23 lok. 1, tel. +71 348 22 66
 • Łódź ul. Rewolucji 1905r. 24 lok. 12, tel. +48 506 235 425
 • Poznań Al. Niepodległości 31, tel. +48 796 100 825

 

Oferta ratalna

oferta ratalna

Oferta franczyzowa

oferta franczyzowa

Początek strony