kliniki ziemlewski

 

 

Regulamin karty stałego klienta Kliniki Ziemlewski „ELITE CARD”:

 1. Posiadaczami karty mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat w chwili otrzymania karty.
 2. Z karty mogą korzystać tylko osoby, na które karta została wystawiona.
 3. Wystawca karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w przypadku, gdy właściciel świadomie udostępnia kartę osobą trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek.
 4. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie karty przez Klienta przed wykonaniem zabiegu w Klinice, a także po uprzednim poinformowaniu o przysługujących rabatach podczas ustalania terminu wizyty.
 5. Karta jest honorowana w każdej Klinice należącej do grupy Kliniki Ziemlewski na terenie całego kraju.
 6. Karta jest ważna bezterminowo. Jeśli jednak nie zostanie użyta w ciągu 12 miesięcy od chwili jej wyrobienia zostanie automatycznie zablokowana.
 7. Zniżki udzielne z tytułu posiadania katy nie sumują się z innymi zniżkami i/lub promocjami proponowanymi stale bądź okresowo przez Kliniki.
 8. Posiadaczowi karty Elite Card przysługują zniżki od regularnych cen zabiegów:

       - 10% na zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej
       - 10% na zabiegi z zakresu kosmetologii i laseroterapii  
       - 15% na zabiegu z zakresu modelowania sylwetki
       - 10% na pakiety zabiegowe
       - 5% na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
       - 5% na zakup dermokosmetyków

 9. Procentowy rabat przysługujący właścicielowi karty nie może być wymieniany na gotówkę.
 10. Karta nie jest kartą kredytową, ani płatniczą.
 11. Klinika zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu, unieważnienia karty, a także zaprzestania promocji oraz jej zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny przy jednoczesnym powiadomieniu o tym Klientów posiadających kartę. W przypadku zakończenia promocji wszystkie wydane karty ulegną unieważnieniu.
 12. Posiadacz karty akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie z chwilą jej otrzymania.

 

................................ ..................................

( podpis osoby wydającej kartę) (data i podpis posiadacza karty)

 

 

Umów się na wizytę

Warszawa
+48 602 437 337

Wrocław
+48 502 263 133

Łódź
+48 506 235 425

Poznań
+48 796 100 825

Ginekologia Estetyczna
+48 793 760 300

 

Nasze Kliniki

poniedziałek - piątek   11:00-19:00

 • Warszawa ul. Piękna 24/26 a lok. 27 (V piętro), tel. +48 602 437 337 
 • Wrocław ul. Moniuszki 23 lok. 1, tel. +71 348 22 66
 • Łódź ul. Rewolucji 1905r. 24 lok. 12, tel. +48 506 235 425
 • Poznań Al. Niepodległości 31, tel. +48 796 100 825

 

Oferta ratalna

oferta ratalna

Oferta franczyzowa

oferta franczyzowa

Początek strony