Regulamin karty Kliniki Ziemlewski „ELITE CARD”

§1. Kluczowa Terminologia

 1. Wydawcą karty „Elite Card” (zwanym dalej „Wydawcą”) jest jednoosobowa własność prywatna: Prywatna Praktyka Lekarska Krzysztof Ziemlewski z siedzibą we Wrocławiu (53-439), ul. Grabiszyńska 129/6 z nadanym numer NIP 899-153-02-16 oraz Regon 015539032.
 2. Karta „Elite Card” (zwana równoważnie „kartą”) jest wydawana imiennie i uprawnia do korzystania ze specjalnie przygotowanych rabatów procentowych oraz promocji na usługi Wydawcy. Karta ma postać karty plastikowej.
 3. „Klinikami Ziemlewski” są nazywane wszystkie cztery placówki należące do Prywatna Praktyka Lekarska Krzysztof Ziemlewski na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. “Pacjentem” jest osoba lub podmiot nabywający „Elite Card” od Wydawcy celem wykorzystania we własnym imieniu, jako Użytkownik.
 5. “Użytkownikiem” jest osoba fizyczna posiadająca co najmniej 18 lat, która nabyła kartę od Wydawcy jako Klient i wykorzystuje ją we własnym imieniu.

§ 2. Postanowienia ogólne oraz główne świadczenia Wydawcy

 1. „Elite Card” jest wydawana jako dowód obowiązujących zniżek i promocji na oferty Klinik Ziemlewski.
 2. „Elite Card” w formie karty plastikowej jest wydawana w poszczególnej Klinice Ziemlewski na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 3. Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki korzystania z „Elite Card”.
 4. Wydanie „Elite Card” nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Aktywacja karty oraz przyznanych z niej gratyfikacji następuje z dniem jej wydania. W przypadku zgubienia karty można zgłosić taką informację w recepcji Kliniki i ubiegać się o duplikat.
 6. Wydawca karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w przypadku, gdy właściciel świadomie udostępnia kartę osobą trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek.
 7. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie karty przez Pacjenta przed wykonaniem zabiegu w Klinice, a także po uprzednim poinformowaniu o przysługujących rabatach podczas ustalania terminu wizyty.
 8. Z karty mogą korzystać tylko osoby, na które karta została wystawiona.
 9. Karta jest ważna bezterminowo. Jeśli jednak nie zostanie użyta w ciągu 12 miesięcy od chwili jej wyrobienia zostanie automatycznie zablokowana.
 10. Zniżki udzielne z tytułu posiadania katy nie sumują się z innymi zniżkami i/lub promocjami proponowanymi stale bądź okresowo przez Kliniki.
 11. Posiadaczowi karty Elite Card przysługują zniżki od regularnych cen zabiegów

- 20% na zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej

- 10% na zabiegi z zakresu kosmetologii i laseroterapii

- 10% na zabiegu z zakresu modelowania sylwetki

- 10% na pakiety zabiegowe

- 10% na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

 1. Procentowy rabat przysługujący właścicielowi karty nie może być wymieniany na gotówkę.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu, unieważnienia karty, a także zaprzestania promocji oraz jej zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny przy jednoczesnym powiadomieniu o tym Pacjentów posiadających kartę. W przypadku zakończenia promocji wszystkie wydane karty ulegną unieważnieniu.

§3. „Elite Card”

 1. „Elite Card” jest kartą upoważniającą Pacjenta do korzystania ze zniżek procentowych i promocji na ofertę Klinik Ziemlewski i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest pieniądzem elektronicznym ani kartą płatniczą.
 2. Karta nie służy do wypłacania gotówki w Klinikach Ziemlewski.
 3. „Elite Card” pozostaje ważna i aktywna bezterminowo. Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania karty w przypadku opisanym w
 4. Karta jest wydawana imiennie i tylko właściciel karty może korzystać z przyznanych zniżek i promocji.

§4. Realizacja Karty

 1. Realizacja „Elite Card” polega na korzystaniu z przyznanych rabatów na poszczególne zabiegi z oferty Klinik Ziemlewski, które zostały wymienione w §2 ust. 11 niniejszego regulaminu.
 2. „Elite Card” może być realizowana wyłącznie w Klinikach Ziemlewski na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Wydawca zobowiązuje się do informowania klienta drogą telekomunikacyjną o dostępnych na niego promocjach okresowych.
 4. Rabaty przyznane przed 1.01.2019r są nieważne. Dla wszystkich klientek posiadających „Elite Card” są takie same zniżki opisane w §2 ust. 11 niniejszego regulaminu.
 5. Wydawca odmówi Użytkownikowi realizacji „Elite Card” w następujących przypadkach:
 • upływ terminu ważności karty w ( §2 ust. 9 niniejszego regulaminu.)
 • udostępnienie karty osobie nie upoważnionej do korzystania z gratyfikacji, do których zezwala posiadanie karty.
 1. Wydawca może unieważnić program „Elite Card” co wynika z §2 ust.13.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu co wynika z §2 ust.13.

§5. Postanowienia Końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w związku z realizacją programu „Elite Card” jest Wydawca, Prywatna Praktyka Krzysztof Ziemlewski z siedzibą we Wrocławiu (53-439), ul. Grabiszyńska 129/6 z nadanym numer NIP 899-153-02-16 oraz Regon 015539032. Dane przetwarzane są w celu realizacji programu, umożliwienia korzystania z uprawnień określonych w niniejszym regulaminie, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z powyższych uprawnień. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawcy pod adresem wwwklinikiziemlewski.pl
 4. Wydawca może zmienić niniejszy regulamin lub wydać nowy regulamin bez podawania konkretnej przyczyny.
 5. Klient ma obowiązek podpisać osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z procedurami RODO.

Umów się na wizytę

Warszawa
+48 602 437 337

Wrocław
+48 502 263 133

Łódź
+48 506 235 425

Poznań
+48 796 100 825

Ginekologia Estetyczna
+48 793 760 300

 

Nasze Kliniki

poniedziałek - piątek   11:00-19:00

 • Warszawa ul. Piękna 24/26 a lok. 27 (V piętro), tel. +48 602 437 337 
 • Wrocław ul. Moniuszki 23 lok. 1, tel. +71 348 22 66
 • Łódź ul. Rewolucji 1905r. 24 lok. 12, tel. +48 506 235 425
 • Poznań Al. Niepodległości 31, tel. +48 796 100 825

 

Oferta ratalna

oferta ratalna

Oferta franczyzowa

oferta franczyzowa

Początek strony